Simon van Dijk (Voorbij Funderingstechniek) 9.45 uur:

Effect van groutinjectieparameters op schachtdraagvermogen van grondverdringende schroefpalen:

 Onder de paraplu van NVAF hebben 10 ervaren funderingsbedrijven besloten in 2021 paalproeven uit te voeren op grondverdringend geschroefde palen met groutinjectie. Testpalen zijn gemaakt op één locatie met variatie van groutparameters als samenstelling, debiet en watercementfactor. Toetsing is gedaan middels schachtdraagvermogen onder trek. Een aantal testpalen zijn na beproeven uit de grond verwijderd ter inspectie. In de presentatie wordt verslag gedaan van de bevindingen.

Patrick Stoelhorst (Gooimeer) en Jacco Haasnoot (Crux) 11.40 uur:

Stalen darmwanden als oneindige energiebron.

Dat Nederland binnen een afzienbare tijd overstapt op duurzame energiebronnen voor onze gebouwde omgeving hoeft geen nadere toelichting. Funderingselementen, die voor de constructieve toepassing toch al nodig zijn, kunnen ook heel goed thermische energie uit de bodem halen en/of daarin opslaan. Een stalen damwand kan ook uitstekend thermisch worden geactiveerd en heeft een additioneel voordeel. Het wordt vaak gebruikt in kadeconstructies, dijken, beschoeiingen. etc. en heeft daarmee de mogelijkheid voor directe warmte uitwisseling met het oppervlaktewater. Deze zogenaamde Energiedamwand maakt daarmee gebruik van twee energiebronnen, namelijk bodemenergie én aquathermie. De presentatie gaat in op de werking van de Energiedamwand, de proef resultaten, gerealiseerde projecten  en de duurzame voordelen.

John Brakman (Fundex Equipment) 13.50 uur:

Visie van een machinebouwer.

Met de grote uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt op de bouwput heeft Fundex Equipment een volledig elektrisch aangedreven grote funderingsmachine FUNDEX F4800E ontwikkeld met als doel het aandrijfsysteem te veranderen in een emissiearm en uiteindelijk emissievrije aandrijfsysteem. Deze machine is daardoor gereed voor de toekomst.

Met de flexibiliteit om conventionele en alternatieve energiebronnen te gebruiken, wordt de F4800E geleverd met een zeer efficiënt ontworpen FUNDEX FG200 gelijkstroom generator-set die kan worden ingewisseld voor alternatieve stroombronnen, afhankelijk van beschikbaarheid. Samen met de nieuw ontwikkelde elektrische lieren en verbeterd hydraulisch systeem is met de huidige set-up 20% energiebesparing bereikt met behoud van capaciteit. De energietransitie op de bouwput zal ook voor de manier van werken een evolutie te weegbrengen.

Jan Leen van der Vlies (Franki) 14.25 uur:

Funderingswerkzaamheden project Rotterdam A16.

Bouwcombinatie Groeneboog realiseert de nieuwe rijkswegverbinding A-13 -/- A-16. Kenmerkend voor het project is duurzaamheid, waar bijvoorbeeld energieneutraliteit wordt behaald door zonnepalelen en een uitgekiend energiezuinig (funderings)ontwerp van de 2,2 km lange tunnel in het tracé. 

Om de tunnel te realiseren is worden compartimenten aangebracht middels damwanden & benodigde verankering. Binnen deze compartimenten worden zogenaamde combipalen aangebracht, waarbij met een tijdelijk stalencasing de paal geboord wordt, voorzien van prefab kern & afgemeten hoeveelheid grout. Waarna stalencasing getrokken wordt. Uniek in dit project is dat de onderwaterbetonvloer direct wordt voorzien van wapening en dus gelijk dienst doet als constructieve vloer. Dit heeft voordelen qua planning en materiaalverbruik, maar vereist wel een zeer hoge uitvoeringsnauwkeurigheid. Binnen het project is dus extreem veel aandacht geschonken aan de maatvoering en kwaliteitscontrole van de geïnstalleerde palen.

Leo van Dijk (gebr. de Koning) 15.35 uur:

Praktijk toepassing emissieloos funderingsmaterieel.

In 2016 is Gebr. De Koning gestart met een innovatietraject om emissieloos damwand te installeren. Zes jaar later, in 2022 worden de eerste projecten emissieloos gerealiseerd. Hoe komt het dat het zo lang geduurd heeft tot de eerste machines in de praktijk worden toegepast? Wat zijn de randvoorwaarden om deze veranderingen te weeg te brengen? En nog belangrijker, waar lopen we nog tegenaan?